≡ Izvēlne

Nospiedums

Informācija saskaņā ar 5. TMG:

Jannika enerģija
c/o autorenglück.de
Franz Mehring Str. 15
01237 Dresden

Sazinieties ar: info@allesistenergie.net

Nodokļu ID: DE314833611

Par saturu atbildīgā persona:

Jannika enerģija

c/o autorenglück.de
Franz Mehring Str. 15
01237 Dresden

Dalība patērētāju strīdos:

Mēs nepiedalāmies strīdu izšķiršanas procedūrā patērētāju šķīrējtiesā.

Atruna:

Mēs esam atbildīgi par mūsu vietņu saturu saskaņā ar vispārējiem likumiem, jo ​​īpaši Telemediju likuma 7. panta 1. punktu. Viss saturs ir izveidots ar pienācīgu rūpību un, cik mums ir zināms. Ja mēs atsaucamies uz trešo pušu vietnēm, izmantojot hipersaites mūsu vietnē, mēs nevaram garantēt, ka saistītais saturs joprojām būs atjaunināts, pareizs un pilnīgs, jo šis saturs ir ārpus mūsu atbildības jomas un mums nav ietekme uz tā turpmāko dizainu. Ja uzskatāt, ka ar kādu saturu tiek pārkāpti piemērojamie tiesību akti vai tas ir nepiemērots, lūdzu, informējiet mūs.

Juridiskā informācija šajā vietnē, kā arī visi jautājumi un strīdi saistībā ar šīs vietnes dizainu ir pakļauti Vācijas Federatīvās Republikas tiesību aktiem.

Paziņojums par datu aizsardzību:

Mūsu datu aizsardzības informāciju varat atrast vietnē:

Paziņojums par konfidencialitāti

Paziņojums par autortiesībām:

Uz tekstiem, attēliem, fotoattēliem, video vai grafikiem mūsu vietnē parasti attiecas autortiesību aizsardzība. Tāpēc šī ar autortiesībām aizsargātā satura jebkāda neatļauta izmantošana (jo īpaši reproducēšana, apstrāde vai izplatīšana) ir aizliegta. Ja plānojat izmantot šo saturu vai kādu tā daļu, lūdzu, iepriekš sazinieties ar mums, izmantojot iepriekš norādīto informāciju. Ja mēs paši neesam nepieciešamo autortiesību lietošanas tiesību īpašnieki, mēs centīsimies vienoties ar pilnvaroto personu.

Sociālo mediju profili:

Šis juridiskais paziņojums attiecas arī uz šādiem sociālo mediju profiliem:

https://www.instagram.com/allesistenergie/

https://www.facebook.com/allesistenergie

https://www.youtube.com/allesistenergie

Tomēr pastāvīgu saišu satura kontrole bez konkrētiem pierādījumiem par pārkāpumu nav pamatota. Mēs nekavējoties noņemsim šādas saites, ja mēs uzzināsim par likumpārkāpumiem.

Autoru/autortiesību fotoattēli:

(c) fotogrāfijas no – pexels.com; Creative Common Zero (CC0) licence

(c) fotogrāfijas no – pixabay.com; Creative Common Zero (CC0) licence